Thông tin thanh toán - Phòng khám Vương Đạo Khang

Thông tin thanh toán

Người bệnh thanh toán trực tiếp cho phòng khám trong trường hợp khám chữa bệnh trực tiếp.

Nếu đặt hàng qua điện thoại thì người bệnh thanh toán trực tiếp cho người giao hàng theo quy định vận chuyển đã nêu.

  • Bài viết mới

  • Đặt lịch khám nhanh

    Chúng tôi sẽ liên lạc với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân trong thời gian sớm nhất.


    Đặt câu hỏi?

    Thông tin bệnh hoặc các vấn đề xung quanh