Hoạt động từ thiện - Phòng khám Vương Đạo Khang hỗ trợ điều trị ung thư