Chính sách hoàn tiền - Phòng khám Vương Đạo Khang

Chính sách hoàn tiền

Phòng khám sẽ hoàn tiền 100% cho người bệnh đối với những bệnh cam kết điều trị không khỏi hoàn tiền 100% trong trường hợp:

Người bệnh đã tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị và thực dưỡng của phòng khám mà vẫn không khỏi bệnh.

Khi đó, người bệnh mang hồ sơ bệnh án trước và sau điều trị để so sánh và nhận lại toàn bộ số tiền đã điều trị từ phòng khám.

  • Bài viết mới

  • Đặt lịch khám nhanh

    Chúng tôi sẽ liên lạc với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân trong thời gian sớm nhất.


    Đặt câu hỏi?

    Thông tin bệnh hoặc các vấn đề xung quanh