Bệnh Tim mạch - Phòng khám Vương Đạo Khang hỗ trợ điều trị ung thư

Bệnh Tim mạch

  • Các dấu hiệu nhận biết của bệnh huyết áp cao

    Các chuyên gia y tế đã thống kê và cho biết, tỷ lệ người lớn tuổi mắc huyết áp cao đang có xu hướng tăng nhanh trên toàn thế giới. Dưới đây là các dấu hiệu nhận biết của bệnh huyết áp cao giúp bạn phát hiện và điều trị kịp thời huyết áp cao.