Chữa bệnh tả bằng bài thuốc bạch thông thang của Trương Trọng Cảnh -Phòng khám Vương Đạo Khang hỗ trợ điều trị ung thư

Chữa bệnh tả bằng bài thuốc bạch thông thang của Trương Trọng Cảnh

Bài Bạch thông thang trong Thương Hàn Luận chủ tri bệnh ái tả (hạ lợi) thuộc loai bệnh Thiếu âm, mạch vi tay chân lạnh ngắt, có khi kèm theo chứng đau bụng hoặc nhức đầu. "Nếu uống bài ấy mà đi tả không dứt, tay chân lạnh ngắt (quyết nghịch), mất mạch (mạch tuyệt) nôn khan (can âu), trọng lòng bứt rứt, nằm trằn trọc không yên (phiền táo),thì uống bài Bạch thông gia trư đởm trấp thang. Uống hết thang thuốc mà mạch hiện ra ngay là bệnh chết, mạch chậm hiện ra là bệnh sống". Đó là chính vãn trong Thương Hàn Luận.

hac-phu-tu-1

Qua đó thấy rằng hai bài thuốc trên đây chuyên tri bệnh thiếu âm đến mức cực kỳ nguy cấp.

Qua quá trình kinh nghiệm, cụ Nhất Kinh đã nhận thấy những bệnh nhân trong trường hợp này thường có hiện tượng mặt đỏ.

Bệnh thiếu âm có hiện tượng mặt đỏ gọi là cách dương hoặc là đới dương, hay là hư dương phù viết theo sách vở xưa, có nghĩa là dương bị cách trở, hư dương vượt lên đáu lẽn mặt. Hội ý cách giải thích này, chúng tôi hiểu là hiện tượng huyết đưa lên mặt, đau nhiều hơn ở hậu môn, cho nên tay chân lạnh ngắt (nhất là ở chân). Về mặt sinh lý, bệnh lý, chúng tôi chưa giải thích cụ thể được. Chỉ căn cứ vào điểm mặt đỏ là hiện tượng đặc thù, chúng tôi gặp bất cứ bệnh gì thuộc loại bệnh Thiếu âm hoặc kiêm bệnh Quyết âm mà có hiện tượng đặc thù mặt đỏ, là chúng tôi mạnh dạn dùng bài Bạch thông thang hoặc bài Bạch thông gia trư đởm trấp thang để chữa đều có hiệu quả.

Những bệnh chúng tôi đã chữa:

  • Bệnh nhân vốn có chúng huyết áp cao phát nhiệt 40 độ, bệnh đi tả ra thuần huyết, bệnh thương hàn đi ngoài ra máu. Đó là bệnh cấp.
  • Bệnh kinh niên ra mồ hôi rồi tắm bệnh kinh niên đau.
  • Đau, chóng mặt, lanh chân,/bệnh mất ngủ. Đó là bệnh hoãn.

Bệnh nhân uống một trong hai bài ấy đều đem lại công hiệu nhanh chóng (xem phần Bệnh án ở cuối tập này).

Qua kinh nghiệm lâm sàng, chúng tôi nhận thấy hai bài kể trên không những chỉ chữa; bệnh Thiếu âm hại lợi rất nguy cấp như sách Thương Hàn Luận đã dẫn, mà còn chữa những bệnh khác không giới hạn cấp hay hoãn, miễn là bệnh thuốc phạm trù bệnh Thiếu âm hoặc bệnh Quyết âm kiêm Thiếu âm mà bệnh nhân có hiện tượng đặc thù "mặt đỏ". Đó là một phương pháp của Trọng Cảnh chưa được nói ra mà chúng tôi nhận thấy trên kinh nghiệm lâm sàng.

Kinh nghiệm thực tế này phải chăng đã chứng minh thuyết bản chất và hiện tượng của Trọng Cảnh đã nói: "Kỳ chứng nhược đồng tắc vạn bệnh nhất phương, kỳ chứng nhược dị tắc nhất độc vạn phương", nghĩa là: một phương thuốc có thể chữa muôn bệnh khác nhau, nếu những bệnh ấy có chứng cứ để nhận thấy chúng cùng một bản chất giống nhau; cùng một tên bệnh giống nhau mà chứng cứ tỏ ra bản chất khác nhau thì bệnh cùng tên ấy sẽ chữa với muôn phương thuốc khác nhau.

Bài Bach thông thang: Can khương, hắc phụ tử, hành sống có rễ, lá.

Bài Bạch thông gia trư đởm trấp thang: can khương, hắc phụ tử, hành sống có đủ rễ lá, đồng tiện, nước mật lợn.Nước tiểu tiện dùng trong Đông y có hiệu lực rất tốt, mong các nhà khoa học nghiên cứu cách sử dụng thế nào cho tinh khiết và thuận tiện.

Nguồn: Sách Tìm hiểu Đông Y

This entry was posted in Bài Thuốc. Bookmark the permalink.